Friday, December 15, 2006

rastitelen svet vo Makedonija

-Kakvi rastenija ima vo Makedonija?
-Nabroj nekolku rastenija na koi vodata im pretstavuva zivotna sredina.
-Nabroj nekolku lekoviti rastenija.